Zásady ochrany osobných údajov

Vážení zákazníci,

súčasná situácia na trhu je veľmi premenlivá a veľmi zložitá z hľadiska cien a možností obstarávania. Z tohto dôvodu vám v súčasnosti nemôžeme poskytnúť záväzné ceny v internetovom obchode. Na nezáväzné otázky používajte, prosím, webový obchod! Po tom, ako sa v internetovom obchode opýtate na výrobok, vás budeme kontaktovať s nezáväznou ponukou.

Upozorňujeme, že od 1. decembra 2023 bude možné zadávať objednávky len prostredníctvom webového obchodu alebo e-mailom na adrese verkauf@petzolt.at!
Odber je možný v utorok a stredu od 10.00 do 14.00 hod. na adrese Neubaugasse 76, 1070 Viedeň; naďalej je možná aj doprava!

Ďakujeme za pochopenie!

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003). V týchto informáciách o ochrane údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našej webovej stránky.

Kontakt

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete, uchováme šesť mesiacov na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu

Ukladanie údajov

Chceli by sme upozorniť, že na účely zjednodušenia nákupného procesu a následného spracovania zmluvy sú IP údaje vlastníka pripojenia uložené prevádzkovateľom internetového obchodu v rámci súborov cookie, rovnako ako meno a adresa kupujúceho.

Používame PayPal ako externú platobnú službu; v tomto prípade platia zásady ochrany osobných údajov PayPal. Sami neukladáme žiadne údaje o účtoch.

Sami neukladáme žiadne údaje o účtoch.

Údaje, ktoré poskytujete, sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov s vami nemôžeme uzavrieť zmluvu. Žiadne údaje sa neprenášajú tretím stranám, s výnimkou prenosu údajov o kreditnej karte spracovateľskej banke/poskytovateľovi platobných služieb na účely odpísania kúpnej ceny, nami poverenej prepravnej spoločnosti/spedičnej spoločnosti na doručenie tovaru a nášmu daňovému poradcovi na plnenie našich daňových povinností.

Po zrušení nákupného procesu budú nami uložené údaje vymazané. V prípade uzavretia zmluvy sa všetky údaje zo zmluvného vzťahu uchovávajú až do uplynutia lehoty na uchovávanie údajov podľa daňových predpisov (7 rokov).  

Údaje o mene, adrese, zakúpenom tovare a dátume nákupu sa uchovávajú až do uplynutia záruky za výrobok (10 rokov).  Spracovanie údajov sa zakladá na právnych ustanoveniach § 96 ods. 3 TKG a článku 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo písm. b (nevyhnutné na plnenie zmluvy) DSGVO.

Sušienky

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú do koncového zariadenia. Nespôsobujú žiadnu škodu.

Používame súbory cookie, aby boli naše webové stránky užívateľsky prívetivé. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Súbory cookie používame na to, aby sme našu webovú stránku urobili používateľsky prívetivejšou.

Ak si to neželáte, môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás informoval o nastavovaní súborov cookie a aby ste to povolili len v jednotlivých prípadoch.

Ak zakážete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Webová analytika

V súčasnosti nepoužívame nástroje webovej analytiky.

Vaše práva

Všeobecne máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo boli inak porušené vaše práva na ochranu údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov. 

Na nás sa môžete obrátiť na týchto kontaktných údajoch:

Friedrich Petzolt Ges.m.b.H.
Tel: +43(0)1 523 16 16
Fax: +43(0)1 523 16 16 44
E-mail: verkauf@petzolt.at